Aurkezpena

KIROLETAN SPORT:

2009an Getxo-n sortutako enpresa bat gara, kudeaketara eta eskolaz kanpoko jardueretako eta kiroletako campusetako garapenera arituta. Urte hauetan gure ekintza-eremua Uribe Kosta-ra eta Bilbo Handira handitu dugu.

▪ Eskolaz kanpoko Jarduerak: batez ere  kirolekoak nahiz eta jarduera artistikoak eta hizkuntzak garatzen hasi.

Lehen hezkuntzan eta haur hezkuntzan espezializatuak izan arren, bere gain har ditzakegu goi mailako ikasteketak burutzen ari diren ikasleentzat edozein ekintza. Baita ere, helduentzat, asteburuko irteerak kirol jarduerekin prestatzen ditugu eta jardunaldi hezigarriak.

 ▪ Kirol campusak, kluben akordioen bitartez egiten ditugu. Kirol espezifikokoak, multikirolekoak edo kirolezko campusak atzerriko hizkuntzarekin.

 Gainera, kiroletako praktika segurua eskaintzeko asmoarekin, kiroletako osasun-azterketak egiten hasi gara eskaintzen diguten tokian. Horrela zerbitzu eroso, eraginkor eta kalitatekoa ematen dugu.

 Bestalde, Euskararekiko konpromisoa dugula adierazten dugu eta burutzen ditugun zerbitzuetako hizkuntza Euskara da, BIKAIN egiaztapenan murgilduta baitgaude.

 Kudeaketa aurreratuaren bikaintasunarekiko konpromisoa eta goiko maila 3K (Kiroleko entitateko kudeaketaren hobekuntzaren Proiektua) daukagu.

 Azkenik, gure lanaren helburua, heziketa eta kirol praktikaren bidez, ikasleen garapen pertsonala lortzea da. Laguntzen, beraien trebetasunak, jarrerak eta bizitzako eta osasuneko baldintzak hobetzen. Baita ere, gozatzea eta aberaste ingurune bezala mugimenduaren aukerak balioestea baimentzen duten ohiturak lor dezatela, gozamen pertsonala eta gainerakoekiko harremanak.

 

PRINTZIPIOAK ETA GURE LANA ZUZENTZEN DUTEN BALIOAK

  1. Komunikazioa, indartze-elementua eta kalitaterako tresna bezala.
  2. Pertsonengana, ingurunera eta ingurumenera Errespetua.
  3. Konfiantza, erlazioak eraikitzen diren oinarria izanez.
  4. Motibazioa, parte-hartzearen eta konfiantzaren bidez.
  5. Lidergoa, balio erantzi sortzaileak eta bultzatzaileak izanez.
  6. Talde-Lana, kolaborazioaren balioa nagusituz.
  7. Konpromisoa, profesionaltasunaren, erantzukizunaren eta leialtasunaren bidez.
  8. Berrikuntza, heziketa eta hobekuntza jarraitua.
  9. Autokritika, gainditze pertsonalerako tresna bat bezala.
  10. Ingurune aldakorrera egokitzea.